دکتر مهرداد نامدار در رسانه

مباحث پیش از ازدواج
در این برنامه “دکتر مهرداد نامدار” روانشناس بالینی و روان درمانگر، در مجموعه برنامه‌های مسایل مربوط به ازدواج، در این قسمت به “مباحث پیش از ازدواج” می‌پردازند
بیشتر بخوانید

نقش خانواده در ازدواج
۹۷/۲/۱۱ برنامه سیمای خانواده. در این برنامه از مجموعه برنامه‌های با موضوع ازدواج “دکتر مهرداد نامدار” روانشناس بالینی و روان درمانگر، درباره نقش خانواده در از
بیشتر بخوانید

پیش از ازدواج
۹۷/۱/۲۹ برنامه سیمای خانواده. در این برنامه “دکتر مهرداد نامدار” روانشناس بالینی و روان درمانگر درباره مسایل مربوط به پیش از ازدواج نکاتی را ارایه می دهند.مشا
بیشتر بخوانید

مشاوره پیش از ازدواج
برنامه سیمای خانواده ۹۷/۱/۲۱ در این برنامه “دکتر مهرداد نامدار” روانشناس بالینی و روان درمانگر درباره مسایل مربوط به ازدواج، اشتباهات دوران آشنایی و همچنین مش
بیشتر بخوانید

بررسی علت شاد نبودن
شاد نبودن از مشکلات بسیاری از ما می‌باشد. اما گاهی با تغییرات کوچک می‌توان کیفیت زندگی را بهبود بخشید و زندگی شادتری را در پیش گرفت. در این برنامه از برنامه‌های “خا
بیشتر بخوانید

اعتماد در کودکان
در سری برنامه‌های “خانواده یک” با موضوع “اعتماد” در این برنامه دکتر مهرداد نامدار درباره اعتماد در کودکان مباحثی را ارایه می‌دهند ‌ ‌     ‌       
بیشتر بخوانید