دکتر مهرداد نامدار در رسانه

مباحث پیش از ازدواج
در این برنامه “دکتر مهرداد نامدار” روانشناس بالینی و روان درمانگر، در مجموعه برنامه‌های مسایل مربوط به ازدواج، در این قسمت به “مباحث پیش از ازدواج” می‌پردازند
بیشتر بخوانید

نقش خانواده در ازدواج
۹۷/۲/۱۱ برنامه سیمای خانواده. در این برنامه از مجموعه برنامه‌های با موضوع ازدواج “دکتر مهرداد نامدار” روانشناس بالینی و روان درمانگر، درباره نقش خانواده در از
بیشتر بخوانید

پیش از ازدواج
۹۷/۱/۲۹ برنامه سیمای خانواده. در این برنامه “دکتر مهرداد نامدار” روانشناس بالینی و روان درمانگر درباره مسایل مربوط به پیش از ازدواج نکاتی را ارایه می دهند.مشا
بیشتر بخوانید

مشاوره پیش از ازدواج
برنامه سیمای خانواده ۹۷/۱/۲۱ در این برنامه “دکتر مهرداد نامدار” روانشناس بالینی و روان درمانگر درباره مسایل مربوط به ازدواج، اشتباهات دوران آشنایی و همچنین مش
بیشتر بخوانید