معرفی کتاب

چگونه منطقي زندگي كنيم
چگونه منطقي زندگي كنيم نویسنده : دکتر آلبرت آلیس مترجم : نوشین ری شهری ناشر: انتشارات نسل نو اندیش چگونه می توانید در این دنیای غیر منطقی به طور منطقی زندگی کنید و در تجز
بیشتر بخوانید