روانشناسی کودک و نوجوان

اخبار اتفاقی

۸ تفاوت دخترها با پسرها
از لحاظ فیزیکی، تفاوت میان دخترها و پسرها به راحتی قابل مشاهده است اما وقتی نوبت به رشد مغزی می رسد، این اختلاف میان دو جنیسیت بسیار کم خواهد بود. مشخص شده است که رشد و ر
بیشتر بخوانید