روانشناسی کودک و نوجوان

خیالبافی در نوجوانان
صفت بارز و مشخص دوره جوانی از جنبه عاطفی خیال پردازی شدید است . تخیلات دریچه‎های اطمینان بخش برای رهایی موقت از مشكلات و پناه بردن به دنیای آرام خیالات و رؤیاها هستند.  
بیشتر بخوانید