مطالب عمومی

اخبار اتفاقی

ده نشانه یک رابطه سمی
آنچه که رابطه زن و شوهر را به سردی می کشاند: مهم نیست شکل رابطه شما چگونه است، اما این مهم است که چه احساسی نسبت به رابطه خود دارید. اگر می‌خواهید بفهمید در یک رابطه سالم
بیشتر بخوانید

پنج اضطراب جنسی متداول
در علم روانشناسی اضطراب(Anxiety) را بدین صورت تعریف می کنند: پاسخی نامتناسب به تهدیدی ناشناخته؛ و آن را در مقابل ترس(Fear) می‌دانند که پاسخی است متناسب به تهدیدی شناخته ش
بیشتر بخوانید

افسردگی،دوست این روزهای ما!
افسردگی چیست؟ از افسردگی چه‌اندازه می‌دانیم؟ مرز میان افسرده بودن و غمگین بودن بهنجار کجاست؟ چرا افسردگی همراه برخی از افراد می‌شود؟ نقش فرد و اطرافیانش در ایجاد،بدتر شدن
بیشتر بخوانید