روانشناسی عمومی و بالینی

قدرت فکر در تغییر سرنوشت
چرا شما دقیقاً در این لحظه، این صفحه را باز کرده اید و این مطلب را می خوانید؟ اگر خوب دقت کنید، متوجه می شوید که این یک سؤال مهم و اساسی در زندگی شماست. سؤالی که پیدا کرد
بیشتر بخوانید

مهارت های ده گانه زندگی
مهارت های ده گانه زندگی   خودآگاهی خودآگاهی ، توانایی شناخت و آگاهی از خصوصیات ، نقاط ضعف و قدرت ، خواسته ها ، ترس و انزجار است. رشد خودآگاهی به فرد کمک می کند تا در
بیشتر بخوانید

فهرست خطاهاي شناختي
فهرست خطاهاي شناختي   ۱- ذهن خواني {مي داند آدم ها چه فكر مي كنند بي آن كه شواهد كافي در مورد افكاپ رشان داشته باشد.} ۲- پيش گويي {پيش بيني مي كند كه اوضاع بدتر خواه
بیشتر بخوانید