روانشناسی عمومی و بالینی

اخبار اتفاقی

چرا از تنهایی متنفریم؟
ما می‌دانیم وقتی به طور فیزیکی و اجتماعی در انزوا هستیم، در ذهنمان چه می‌گذرد؟ شاید «مخزن‌های محرومیت حسی» که ابتدا در دهه ۱۹۵۰ ساخته شدند، بتوانند تصویری از این موضوع ار
بیشتر بخوانید