روانشناسی عمومی و بالینی

اخبار اتفاقی

درباره سندروم آشیانه خالی
 «از وقتی بچه‌ها به دنیا آمدند، آرزو می‌کردیم یک روز بزرگ شوند، ازدواج کنند، دانشگاه بروند. فکر می‌کردیم وقتی آن‌ها سروسامان بگیرند و به آرزوهای خود برسند، دیگر غمی نخواه
بیشتر بخوانید

چرا از تنهایی متنفریم؟
ما می‌دانیم وقتی به طور فیزیکی و اجتماعی در انزوا هستیم، در ذهنمان چه می‌گذرد؟ شاید «مخزن‌های محرومیت حسی» که ابتدا در دهه ۱۹۵۰ ساخته شدند، بتوانند تصویری از این موضوع ار
بیشتر بخوانید