روانشناسی خانواده

اخبار اتفاقی

دعوا،نمک زندگی نیست!
«دعوا، نمک زندگی است!» غذا بدون نمک غیرقابل خوردن است و برای همین، جنگ و دعوا هم برای زندگی لازم است. زن و شوهر باید یاد بگیرند که با هم دعوا کنند و دو دقیقه بعد در کنار
بیشتر بخوانید