اخبار ذهن و مغز

روش‌های غلبه بر آلزایمر
آلزایمر یکی از مهمترین بیماری‌های روانپزشکی در جهان و ایران است که متاسفانه رو به افزایش است. بررسی‌های انجام شده توسط سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد که در حال حاضر حدود
بیشتر بخوانید