مجله روانشناسی

چرا خمیازه مسری است؟
محققان دانشگاه ناتینگهام می‌گویند بخشی از مغز که کنترل حرکت را بر عهده دارد (قشر حرکتی) مسئول پدیده “تقلید غیرارادی” است که باعث می‌شود خمیازه مسری باشد. ‌ پد
بیشتر بخوانید