مجله روانشناسی

اخبار اتفاقی

اختلال خوردن هنگام عصبانیت
پرخوری و بی‌اشتهایی عصبی هر دو اختلالاتی هستند که در تغذیه و برنامه غذایی افراد ایجاد می‌شود و هر کدام خطرات زیادی دارند. اختلال خوردن شاید خیلی از افراد را دیده باشید که
بیشتر بخوانید