اتیسم
  • تشخیص اتیسم از سندرم آسپرگر

    تشخیص اتیسم از سندرم آسپرگر،شباهتها وتفاوتهای اتیسم و آسپرگر اتیسم و آسپرگر در دو ویژگی اصلی مشترک هستند ...

    تشخیص اتیسم از سندرم آسپرگر،شباهتها وتفاوتهای اتیسم و آسپرگر اتیسم و آسپرگر در دو ویژگی اصلی مشترک هستند : - مشکل در ارتباط اجتماعی - علایق خاص و کارهای تکراری اما این دو اختلال در دو ویژگی اصلی دیگر ...

    بیشتر بخوانید