اختلال شخصیت پارانویایی
  • اختلال شخصیت پارانویایی

    اختلال شخصیت پارانویایی یک وضعیت مزمن و فراگیر است که مشخصه‌اش الگوهای مخرب فکری، رفتاری و کارکردی است و ...

    اختلال شخصیت پارانویایی یک وضعیت مزمن و فراگیر است که مشخصه‌اش الگوهای مخرب فکری، رفتاری و کارکردی است و در بزرگسالی آغاز می‌شود. فرد مبتلا سرد، حسود، تودار، مرموز و جدی است و تصور می‌کند که دیگران می ...

    بیشتر بخوانید