اهمال کاری در دانش آموزان
  • اهمال کاری در دانش آموزان

    اهمال کاری در دانش آموزان عبارتست از به تاخیر انداختن یا اجتناب کردن از انجام تکالیف و کارهای روز مره و ت ...

    اهمال کاری در دانش آموزان عبارتست از به تاخیر انداختن یا اجتناب کردن از انجام تکالیف و کارهای روز مره و تعلل در انجام و تکمیل آنها. انواع متداول اهمال کاری در دانش آموزان ۱٫ موکول کردن تکالیف به آینده ...

    بیشتر بخوانید