با آشیانه خالی چه کنیم
  • درباره سندروم آشیانه خالی

     «از وقتی بچه‌ها به دنیا آمدند، آرزو می‌کردیم یک روز بزرگ شوند، ازدواج کنند، دانشگاه بروند. فکر می‌کردیم ...

     «از وقتی بچه‌ها به دنیا آمدند، آرزو می‌کردیم یک روز بزرگ شوند، ازدواج کنند، دانشگاه بروند. فکر می‌کردیم وقتی آن‌ها سروسامان بگیرند و به آرزوهای خود برسند، دیگر غمی نخواهیم داشت. اما وقتی بچه‌ها بزرگ‌ ...

    بیشتر بخوانید