تاثیر افسردگی پدران بر فرزندان
  • تاثیر افسردگی پدران بر کودکان

    براساس تحقیقی انجام شده افسردگی پدران به اندازه افسردگی مادران می‌تواند بر کودکان تاثیر داشته باشد. هرچند ...

    براساس تحقیقی انجام شده افسردگی پدران به اندازه افسردگی مادران می‌تواند بر کودکان تاثیر داشته باشد. هرچند که اغلب در درمان افسردگی نوجوانان، بر تاثیر نقش مادران تاکید شده است.تاثیر افسردگی پدر بر فرزن ...

    بیشتر بخوانید