پرخوری
  • پرخوری به خاطر گل روی دیگران!

    خاله دست شما درد نکنه من سیر شدم! نه عزیزم. بازم بخور. باید جون بگیری. خونه‌ی من رژیم و از این جور چیزا ت ...

    خاله دست شما درد نکنه من سیر شدم! نه عزیزم. بازم بخور. باید جون بگیری. خونه‌ی من رژیم و از این جور چیزا تعطیله ها! این مکالمه برای شما آشنا نیست؟ چند بار برای‌تان پیش آمده که به خودتان بیایید و ببینید ...

    بیشتر بخوانید