بررسی انواع و اشکال مختلف خشونت خانگی علیه زنان

به طور کلی خشونت خانگی یا آنچه Domestic Violence خوانده می‌شود، شکل‌های بسیار و مختلفی دارد، خشونت والدین نسبت به نوجوانان یا برعکس، خشونت خواهران و برادران نسبت به یکدیگر، خشونت زن نسبت به شوهرش؛ اما بدون شک یکی از اشکال عمده و اصلی خشونت خانوادگی، خشونت علیه زنان است. این شکل از خشونت گسترش زیادی در جوامع دارد و نکته قابل‌تأمل آن است که به هیچ روی مختص به جوامع در حال توسعه یا طبقاتی خاص نیست، بلکه در همه جوامع اعم از غنی و فقیر، شمال و جنوب اقتصادی‌اجتماعی و در بین همه اقشار و طبقات، کم یا زیاد دیده می‌شود.

فراوانی خشونت علیه زنان به حدی است که در منابع و کتاب‌های علمی از نوعی مرض یا سندرم تحت عنوان «سندرم زنان کتک‌خورده» سخن گفته می‌شود. آمارها در این زمینه گویاست.

 

در تلگرام نیز همراه باشید         ‌imNamdar@

بهترین روانشناسان رشت بهترین مشاوران رشت

تعریف خشونت خانگی بهترین روانشناسان رشت بهترین مشاوران رشت

به طور کلی سوء‌رفتار خانگی زمانی میان زوج‌ها روی می‌دهد که یکی از آنها سعی می‌کند بر دیگری اعمال کنترل کند. سوء‌رفتاری که شامل خشونت بدنی باشد، به خشونت خانگی موسوم است. ضارب با استفاده از ترساندن دیگری با تنبیه یا تهدید یا با خشونت بدنی تلاش می‌کند تا همسر خود را مطیع و مهار سازد.

قربانی یک سوء‌رفتار خانگی ممکن است زن یا مرد باشد؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که زنان ۵ تا ۸بار بیشتر از مردان قربانی سوء‌رفتار قرار می‌گیرند. بهترین روانشناسان رشت بهترین مشاوران رشت

مرکز مشاوره در رشت مرکز مشاوره آرامش زندگی

انواع سوء‌رفتارهای خانگی مرکز مشاوره در رشت مرکز مشاوره آرامش زندگی

شش نوع سوء‌رفتار خانگی در منابع علمی مطرح شده است که عبارت‌اند از:

 • سوء‌رفتار بدنی یا جسمی یا خشونت خانگی؛ مرکز مشاوره در رشت مرکز مشاوره آرامش زندگی
 • سوء‌رفتار کلامی یا غیرکلامی، شامل سوء‌رفتار روان‌شناختی، ذهنی یا عاطفی، مثلاً به شکل تهدید و فحاشی، سرکوفت‌زدن، مقایسه با دیگران، تحقیر زوج؛
 • سوء‌رفتار جنسی؛ مرکز مشاوره در رشت مرکز مشاوره آرامش زندگی
 • سوء‌رفتار تعقیب‌گرایانه. مجازی، اینترنتی و…، مثلاً از طریق تهیه عکس‌ها یا فیلم‌هایی از زندگی و وضعیت خصوصی افراد و توزیع آن به قصد اخاذی و یا مونتاژهای جنسی، یا تعقیب زنان، دختران و ایجاد مزاحمت برای آنان؛ مرکز مشاوره در رشت مرکز مشاوره آرامش زندگی
 • سوء‌رفتار اقتصادی یا مالی، مثلاً عدم‌پرداخت نفقه؛
 • سوء‌رفتار معنوی. مرکز مشاوره در رشت مرکز مشاوره آرامش زندگی

هرچند که تقسیم‌بندی بین انواع سوء‌رفتارها بسیار شناور و سیال است؛ می‌توان بین آنها تمایزهایی را قائل شد.

A young man trying to protect himself with his bare hands Hard contrast, cold colors, soft focus

ایجاد شرم و احساس‌گناه در همسر یا انتقادهای شدید و بی‌دلیل از او در تنهایی یا در حضور دیگران، گفتن این حرف به همسر که او بی‌ارزش است یا ابراز این نکته به همسر که او هیچ راهی جز تحمل وضعیت ندارد، از مصادیق سوءرفتار کلامی هستند.

روانشناس کودک رشت روانشناس بالینی رشت

سوء‌رفتار بدنی یا جسمی روانشناس کودک رشت روانشناس بالینی رشت

سوء‌رفتار بدنی که به خشونت خانگی هم معروف است، شامل بدرفتاری جسمی با همسر و کاربرد نیروی بدنی علیه او به شکلی است که همسر مضروب شود و یا در معرض خطر ضرب‌وجرح قرار گیرد. سوء‌رفتار بدنی تنوع بسیاری دارد و از ایجاد محدودیت حرکتی، مثل بستن، تا کشتن همسر را دربرمی‌گیرد. مضروب‌کردن یا زدن همسر که شایع‌ترین آن کتک‌زدن زنان است در این گروه است. روانشناس کودک رشت روانشناس بالینی رشت

سوء‌رفتار بدنی ممکن است، شامل یکی از اشکال زیر باشد: روانشناس کودک رشت روانشناس بالینی رشت

 • بستن یا در خانه حبس‌کردن؛ روانشناس کودک رشت روانشناس بالینی رشت
 • هل‌دادن، پرتاب‌کردن، به دیوار کوفتن؛ روانشناس کودک رشت روانشناس بالینی رشت
 • سیلی‌زدن به صورت، مشت‌زدن به بدن؛ روانشناس کودک رشت روانشناس بالینی رشت
 • سوزاندن؛ روانشناس کودک رشت روانشناس بالینی رشت
 • کتک‌زدن با ابزار و وسایلی مثل کمربند، شلاق، چوب یا میله. روانشناس کودک رشت روانشناس بالینی رشت

مهرداد نامدار روانشناس بالینی و روان درمانگر

سوء‌رفتار عاطفی و کلامی مهرداد نامدار روانشناس بالینی و روان درمانگر

سوء‌رفتار عاطفی، روانی یا ذهنی ممکن است به شکل کلامی یا غیرکلامی باشد. این نوع سوء‌رفتار شامل اعمال و رفتاری غیر از سوء‌رفتارهای بدنی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که زخم ناشی از سوء‌رفتارهای عاطفی به مراتب عمیق‌تر و به مراتب آسیب‌زاتر از آثار سوء‌رفتارهای بدنی هستند.

سوء‌رفتارهای کلامی یاغیرکلامی همسر ممکن است شامل نمونه‌های زیر باشد: مهرداد نامدار روانشناس بالینی و روان درمانگر

 • تهدید یا ارعاب همسر به منظور وادارکردن او به اطاعت؛ مهرداد نامدار روانشناس بالینی و روان درمانگر
 • تخریب وسایل و مایملک شخصی همسر یا تهدید به انجام آن؛ مهرداد نامدار روانشناس بالینی و روان درمانگر
 • اعمال خشونت علیه حیوانات خانگی یا وسایل خانه، مثل کوبیدن یا پرت‌کردن وسایل خانه و شکستن آن‌ها، در حضور همسر، به عنوان ابزاری برای ترساندن و کنترل او؛ مهرداد نامدار روانشناس بالینی و روان درمانگر
 • دادوهوارکردن، فریادکشیدن و نعره‌زدن؛ مهرداد نامدار روانشناس بالینی و روان درمانگر
 • ایجاد شرم و احساس‌گناه در همسر یا انتقادهای شدید و بی‌دلیل از او در تنهایی یا در حضور دیگران؛
 • مقصردانستن قربانی، همسر، به عنوان محرک رفتار سوء‌رفتار خود، مثل تکرار این حرف که «تقصیر خودت است»؛
 • گفتن این حرف به همسر که او بی‌ارزش است؛ مهرداد نامدار روانشناس بالینی و روان درمانگر
 • ابراز این نکته به همسر که او هیچ راهی جز تحمل وضعیت ندارد.

سایت مشاوره آنلاین

سوء‌رفتار جنسی یا استثمار جنسی سایت مشاوره آنلاین

سوء‌رفتار جنسی ارتباط نزدیکی با بدرفتاری بدنی دارد. بررسی‌های با مقیاس وسیع در زمینه تجاوز و تهاجم جنسی محدود هستند و آن‌هایی هم که موجود هستند، حاکی از میزان شیوع بالای آن هستند. سوء‌رفتار جنسی سه شکل اساسی دارد: سایت مشاوره آنلاین

 • تهاجم و حملهٔ جنسی که عمدتاً به شکل وادارکردن دیگری به فعالیت جنسی ناخواسته و ناایمن است؛ سایت مشاوره آنلاین
 • مزاحمت‌های جنسی که عبارت است از فعالیت جنسی ناخواسته که به منظور کسب قدرت بر دیگری به کار می‌رود و به شکل تدریجی و گام‌به‌گام صورت می‌گیرد. سایت مشاوره آنلاین
 • استثمار جنسی که نمونه‌های آن عبارت‌اند از مجبورکردن دیگری به انجام عمل جنسی و کسب لذت یا مجبورکردن دیگری به هرزه‌نگاری یا وادارکردن دیگری به انجام عمل جنسی و تهیه عکس یا فیلم و اخاذی. سایت مشاوره آنلاین

مرکز مشاوره در رشت مرکز مشاوره آرامش زندگی

سوء‌رفتار به شکل تعقیب و آزار مرکز مشاوره در رشت مرکز مشاوره آرامش زندگی

تعقیب و به هر نوع تماس ناخواسته بین دو فرد را می‌گویند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با همدیگر ارتباط برقرار می‌کنند و این ارتباط در برگیرنده نوعی تهدید یا ترس برای قربانی باشد. پاییدن بیش از حد همسر در حین زندگی یا حتی بعد از جدایی یکی از اشکال رایج این نوع سوء‌رفتار است. هدفِ آزاردهنده ممکن است بازگرداندن قربانی به شرایط قبلی یا صدمه‌زدن به او به دلیل جدایی‌اش باشد. مرکز مشاوره در رشت مرکز مشاوره آرامش زندگی

این نوع سوء‌رفتار شامل اشکال متفاوتی است؛ از قبیل: مرکز مشاوره در رشت مرکز مشاوره آرامش زندگی

 • تلفن‌های تکراری که گاهی اوقات تلفن را قطع‌نکرده باقی می‌گذارند؛ مرکز مشاوره در رشت مرکز مشاوره آرامش زندگی
 • تعقیب و گریز با همسر؛ مرکز مشاوره در رشت مرکز مشاوره آرامش زندگی
 • ارسال بسته‌ها یا هدایا یا نامه‌های ناخواسته و غیرمنتظره؛ مرکز مشاوره در رشت مرکز مشاوره آرامش زندگی
 • کنترل تلفن و شماره‌هایی که همسر با آن‌ها تماس گرفته است؛ مرکز مشاوره در رشت مرکز مشاوره آرامش زندگی
 • نظاره همسر با دوربین‌های مخفی و کنترل اعمال و رفتار او؛ مرکز مشاوره در رشت مرکز مشاوره آرامش زندگی
 • تماس با دوستان، همکاران یا همسایه‌ها برای کسب اطلاعات درباره همسر؛ مرکز مشاوره در رشت مرکز مشاوره آرامش زندگی
 • استفاده از سوابق قبلی و اسناد گذشته و یا استخدام افرادی برای یافتن همسر جداشده به منظور آزار او؛
 • تهدید یا صدمه و آزار به خانواده، دوستان یا بستگان همسر؛ مرکز مشاوره در رشت مرکز مشاوره آرامش زندگی
 • تخریب اموال و مایملک همسر، مثل اتومبیل یا خانه.

خشونت خانگی خشونت خانگی علیه زنان سو رفتار با زنان

خشونت و سوء‌رفتار مالی یا اقتصادی علیه همسر خشونت خانگی خشونت خانگی علیه زنان سو رفتار با زنان

خشونت یا سوء‌رفتار مالی یا اقتصادی علیه همسر به یکی از اشکال زیر خود را نشان می‌دهد:

 • امتناع از در اختیار گذاردن منابع مالی به همسر، مثل ندادن پول یا ندادن کارت اعتباری همسر به او؛
 • برداشتن بدون اجازه یا دزدی اموال و دارایی‌های همسر؛ خشونت خانگی خشونت خانگی علیه زنان سو رفتار با زنان
 • در اختیار گرفتن و استثمار منابع مالی و اقتصادی همسر به منظور منافع شخصی؛
 • ندادن وجوه نقد به همسر یا در اختیار نگذاشتن غذا، لباس، داروهای لازم، یا سرپناه، یعنی عدم‌پرداخت نفقه.

انواع خشونت های خانگی انواع خشونت علیه زنان

خشونت و سوء‌رفتار معنوی علیه همسر انواع خشونت های خانگی انواع خشونت علیه زنان

خشونت یا سوء‌رفتار معنوی علیه همسر به اشکال زیر صورت می‌پذیرد: انواع خشونت های خانگی انواع خشونت علیه زنان

 • استفاده از اعتقادات مذهبی یا معنوی همسر به قصد کنترل او؛ انواع خشونت های خانگی انواع خشونت علیه زنان
 • جلوگیری از انجام اعمال و شعائر مذهبی توسط همسر به اشکال مختلف؛ انواع خشونت های خانگی انواع خشونت علیه زنان
 • مسخره‌کردن یا استهزا عقاید و باورهای مذهبی همسر؛ انواع خشونت های خانگی انواع خشونت علیه زنان
 • وادارکردن فرزندان به اذعان به عقاید و باورها و یا انجام رفتارهایی که همسر به آن‌ها باور ندارد یا انجام آن‌ها را حرام و ممنوع می‌داند.

دکتر فریده براتی سده

No votes yet.
Please wait...
820 بازدید

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *