درمان ترس از مدرسه
  • امتناع و ترس از رفتن به مدرسه

    20 درصد کودکان از رفتن به مدرسه می‌ترسند و از آن فرار می‌کنند. مقابله با این مشکل رفتاری مبتنی بر درک این ...

    20 درصد کودکان از رفتن به مدرسه می‌ترسند و از آن فرار می‌کنند. مقابله با این مشکل رفتاری مبتنی بر درک این نکته است که چه چیزی باعث شده کودکتان اینگونه رفتار کند. اصلاح این رفتار معمولا باید با همکاری ...

    بیشتر بخوانید