درمان صرع با نوروفیدبک
  • آشنایی با روش نوروفیدبک

    هر لحظه در مغز هر یک از ما امواج مغزی خاص و فرایندهای فیزیولوژیک بی شماری در جریان است بدون آن که ما آگاه ...

    هر لحظه در مغز هر یک از ما امواج مغزی خاص و فرایندهای فیزیولوژیک بی شماری در جریان است بدون آن که ما آگاهی و شناختی نسبت به نحوه عملکرد آن ها داشته باشیم. آشنایی با روش نوروفیدبک فرایندهای فیزیولوژیک ...

    بیشتر بخوانید