دلیل ترس از تاریکی
  • دلیل ترس از تاریکی چیست؟

    چرا انسان در شب بیشتر از روز می‌ترسد؟ چرا صداهای مبهم، خش و خش و یا دیدن یک سایه در شب برای برخی این همه ...

    چرا انسان در شب بیشتر از روز می‌ترسد؟ چرا صداهای مبهم، خش و خش و یا دیدن یک سایه در شب برای برخی این همه ترسناک است؟ دلیل ترس از تاریکی چرا با شنیدن همان صداها در روز این‌گونه احساس خطر نمی‌کنیم؟ دلیل ...

    بیشتر بخوانید