رفتار با قربانیان تجاوز جنسی
  • فرهنگ تجاوز و مقابله با آن

    در سال 2017 بود که افشاگری‌های زنان علیه هالیوود به راه افتاد. یک مبارزه علیه فرهنگ تجاوز. شروع این موج ب ...

    در سال 2017 بود که افشاگری‌های زنان علیه هالیوود به راه افتاد. یک مبارزه علیه فرهنگ تجاوز. شروع این موج با رسوایی‌های "هاروی واینستاین" تهیه کننده‌ مطرح هالیوود بود. افشاگری‌ها علیه او راه افتاد و در ...

    بیشتر بخوانید