سخنرانی های تد
  • سندرم پیش از قاعدگی

    همه می‌دانند که بیشتر زنها درست کمی قبل از قاعدگی کمی غیر منطقی می‌شوند، این که هورمون‌های جنسی آنها باعث ...

    همه می‌دانند که بیشتر زنها درست کمی قبل از قاعدگی کمی غیر منطقی می‌شوند، این که هورمون‌های جنسی آنها باعث نوسانات شدید در عواطف آنها می‌شود. با این استثناء که آمار علمی بسیار کمی درباره سندرم پیش از ق ...

    بیشتر بخوانید