سو مصرف الکل
  • چگونه اعتیاد به الکل پیدا کردم؟

    درست وسط یک عیش‌و‌نوش حسابی در برگهاین، معروف‌ترین کلاب شبانهٔ دنیا در برلین بود که الکس که حالا ۳۱ سال د ...

    درست وسط یک عیش‌و‌نوش حسابی در برگهاین، معروف‌ترین کلاب شبانهٔ دنیا در برلین بود که الکس که حالا ۳۱ سال دارد، دریافت که حالش خیلی بد است. در آن زمان او ۲۵ سال داشت و آنقدر الکل می‌نوشید تا از حال برود ...

    بیشتر بخوانید