عذرخواهی کردن
  • عذرخواهی کردن به روش ققنوس

    دوباره اشتباهی مرتکب شده اید و دسته‌گلی به آب داده اید! قصد دارید عذرخواهی کنید اما دوست ندارید متهم و مق ...

    دوباره اشتباهی مرتکب شده اید و دسته‌گلی به آب داده اید! قصد دارید عذرخواهی کنید اما دوست ندارید متهم و مقصر شناخته شوید. عذرخواهی کردن این را بدانید که عذرخواهی شما نباید با عبارت «عذر می خواهم اما .. ...

    بیشتر بخوانید