فواید مدیتیشن
  • نکاتی برای محافظت از خود

    اگر به طریقی از نظر جسمی یا عاطفی تهدید شوید از چه نکاتی برای محافظت از خود استفاده خواهید کرد؟ آیا به تو ...

    اگر به طریقی از نظر جسمی یا عاطفی تهدید شوید از چه نکاتی برای محافظت از خود استفاده خواهید کرد؟ آیا به توانایی خود برای فرار از وضعیت خطرناک و بدون آسیب اعتماد دارید؟ آیا آرام و محکم خواهید ماند، در ص ...

    بیشتر بخوانید