نوروز 99
  • نوروز ۹۹ مبارک

    اول از همه برایت آرزومندم كه عاشق شوی، و اگر هستی،كسی هم به تو عشق بورزد، و اگر اینگونه نیست،تنهائیت كوتا ...

    اول از همه برایت آرزومندم كه عاشق شوی، و اگر هستی،كسی هم به تو عشق بورزد، و اگر اینگونه نیست،تنهائیت كوتاه باشد، و پس از تنهائیت ،نفرت از كسی نیابی. آرزومندم كه اینگونه پیش نیاید، اما اگر پیش آمد، بدا ...

    بیشتر بخوانید