آیا تا به حال پیش آمده برای عمل به برنامه‌ای که قصد دارید انجام دهید یا رسیدن به اهداف خود مشکلاتی با مواجه شوید؟ اگر جوابتان مثبت است،نگران نباشید بس...

نشخوار فکری در واقع به چرخه باطل و تمام‌نشدنی افکار در ذهن گفته می‌شود. این افکار می‌توانند منفی یا اضطراب‌زا باشند. علی رغم تلاش افراد برای توقف معمو...

تصور کنید که مجبور باشید ۵ بار پشت سرهم دست هایتان را بشویید تا به اندازه‌ کافی برای رفتن به رخت خواب احساس تمیزی کنید، یا چندین بار قبل از ترک خانه ا...

آخرین باری که کسی تحقیرتان کرد را به یاد می‌آورید؟ تحقیر کردن کودکان چه حسی داشتید؟ خشم، سرخوردگی، بی عرضگی، خرد شدن شخصیتتان؟ یا شاید هم مجموعه‌ای از...

جدیدترین مقالات