روانشناسی کودک و نوجوان

اهمال کاری در دانش آموزان
اهمال کاری در دانش آموزان عبارتست از به تاخیر انداختن یا اجتناب کردن از انجام تکالیف و کارهای روز مره و تعلل در انجام و تکمیل آنها. انواع متداول اهمال کاری در دانش آموزان
بیشتر بخوانید

کودک آزاری عاطفی
خیلی از آدمها گمان می کنند فقط کتک زدن ، کودک آزاری محسوب می شود و امروزه در جامعه ایران ، خوشبختانه خانواده های زیادی می دانند که نباید فرزندشان را تنبیه بدنی کنند اما د
بیشتر بخوانید