مثلث خود مشغولي چيست؟

مثلث خود مشغولي چيست؟ رنجش و عصبانیت و ترس مثلث خود مشغولي را به وجود می‌آورند. خودمشغولی منشا، رنجش واکنش ما ... Read More

زندگی پس از طلاق

زندگي پس از طلاق طلاق یک تغییر اساسی در زندگی است که شخص را دچار سردرگمی میکند . ناگهان خودتان ... Read More