تکنیک های بحث کردن
  • چگونه در گفتگوها برنده باشیم؟

    پیش از هر چیزی باید بگوییم که جنگ و دعوا کردن هرگز خوب نیست و بهتر است با گفتگو مسائل را حل کنید؛ درست مث ...

    پیش از هر چیزی باید بگوییم که جنگ و دعوا کردن هرگز خوب نیست و بهتر است با گفتگو مسائل را حل کنید؛ درست مثل یک انسان متمدن! برنده شدن در گفتگوها برنده شدن در گفتگوها اما واقعیت این است که بعضی از آدم‌ه ...

    بیشتر بخوانید