خطاهای شناختی
  • فهرست خطاهاي شناختي

    فهرست خطاهاي شناختي   ۱- ذهن خواني {مي داند آدم ها چه فكر مي كنند بي آن كه شواهد كافي در مورد افكاپ ...

    فهرست خطاهاي شناختي   ۱- ذهن خواني {مي داند آدم ها چه فكر مي كنند بي آن كه شواهد كافي در مورد افكاپ رشان داشته باشد.} ۲- پيش گويي {پيش بيني مي كند كه اوضاع بدتر خواهد شد يا خطري در پيش است. } ۳- ...

    بیشتر بخوانید