دلیل حرف زدن در خواب
  • دلیل حرف زدن در خواب چیست؟

    قطعاً تاکنون با افرادی برخورد کرده‌اید که در هنگام خوابیدن و زمانی که در خوابی عمیق هستند شروع به صحبت کر ...

    قطعاً تاکنون با افرادی برخورد کرده‌اید که در هنگام خوابیدن و زمانی که در خوابی عمیق هستند شروع به صحبت کرده و حتی گاهی فریاد می‌زنند. حرف زدن در خواب این افراد معمولاً پس از بیدار شدن، موضوع را به خاط ...

    بیشتر بخوانید