سنجش عقل
  • ابزار جدید برای سنجش عقل

    محققان اخیرا براساس ویژگی‌های عصبی-زیستی و همچنین روانشناسی اجتماعی افراد، به مقیاس جدیدی به نام “مقیاس ع ...

    محققان اخیرا براساس ویژگی‌های عصبی-زیستی و همچنین روانشناسی اجتماعی افراد، به مقیاس جدیدی به نام “مقیاس عقل سن دیه گو- SD-WISE”، برای سنجش سطح عقل و خرد دست یافته‌اند. ‌ به گزارش سایت ساینس‌دیلی، تاکن ...

    بیشتر بخوانید