علل آلزایمر
  • روش‌های غلبه بر آلزایمر

    آلزایمر یکی از مهمترین بیماری‌های روانپزشکی در جهان و ایران است که متاسفانه رو به افزایش است. بررسی‌های ا ...

    آلزایمر یکی از مهمترین بیماری‌های روانپزشکی در جهان و ایران است که متاسفانه رو به افزایش است. بررسی‌های انجام شده توسط سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد که در حال حاضر حدود ۵۰ میلیون نفر در سراسر دنیا ب ...

    بیشتر بخوانید