علل دروغگویی کودکان
  • نقش والدين در دروغگويي کودکان

    پسر ۵ ساله من خيلي دروغ مي گويد وقتي کار بدي انجام مي دهد اين دروغ ها بيشتر مي شود در ضمن ماجراهاي غير وا ...

    پسر ۵ ساله من خيلي دروغ مي گويد وقتي کار بدي انجام مي دهد اين دروغ ها بيشتر مي شود در ضمن ماجراهاي غير واقعي زيادي هم در مهدکودکش براي بچه ها تعريف مي کند و به يک کودک دروغگو معروف شده است.   پاس ...

    بیشتر بخوانید