علل روانشناختی خیالبافی
  • خیالبافی در نوجوانان

    صفت بارز و مشخص دوره جوانی از جنبه عاطفی خیال پردازی شدید است . تخیلات دریچه‎های اطمینان بخش برای رهایی م ...

    صفت بارز و مشخص دوره جوانی از جنبه عاطفی خیال پردازی شدید است . تخیلات دریچه‎های اطمینان بخش برای رهایی موقت از مشكلات و پناه بردن به دنیای آرام خیالات و رؤیاها هستند.   در هر دوره از زندگی انسان، خیا ...

    بیشتر بخوانید