عوارض گل
  • ۱۰ نکته درباره مخدر “گل”

    براساس آخرین شیوع شناسی تعداد معتادان کشور به دو میلیون و ۸۰۰ هزار مصرف کننده مستمر رسیده است و «گل» بعد ...

    براساس آخرین شیوع شناسی تعداد معتادان کشور به دو میلیون و ۸۰۰ هزار مصرف کننده مستمر رسیده است و «گل» بعد از تریاک، دومین ماده مخدر مصرفی در کشور معرفی شده است. مخدر گل تبلیغات زیادی در مورد عدم اعتیاد ...

    بیشتر بخوانید