عوامل موثر بر افسردگی
  • کشف ۱۰۰ ژن مرتبط با افسردگی

    یک مطالعه بین‌المللی که در دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند انجام شده نشان می‌دهد که بیش از صد نوع ژن و تغییرات ...

    یک مطالعه بین‌المللی که در دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند انجام شده نشان می‌دهد که بیش از صد نوع ژن و تغییرات آن با افسردگی ارتباط دارد. متخصصان در این پژوهش اطلاعات مربوط به دو میلیون نفر در بیست کشور را ...

    بیشتر بخوانید