ماهیت شخصیت
  • شخصیت ما ژنتیکی است یا اکتسابی؟

    شخصیت ما ژنتیکی است یا اکتسابی؟ علم می‌گوید: هر دو، اما از جهاتی عجیب و غریب! برخی از ویژگی‌های شخصیتی نس ...

    شخصیت ما ژنتیکی است یا اکتسابی؟ علم می‌گوید: هر دو، اما از جهاتی عجیب و غریب! برخی از ویژگی‌های شخصیتی نسبت به بقیه، ژنتیکی‌تر هستند. شخصیت ما پیچیده و چند بعدی است. بر اساس چهار مطالعه‌ی انجام شده، م ...

    بیشتر بخوانید