مدیریت استرس
  • مهارتهای زندگی- مدیریت استرس

    آموزش مهارتهای زندگی مدیریت استرس اصطلاح مهارتهای زندگی (Life Skills) برای اکثر ما آشناست. تعریف مهارتهای ...

    آموزش مهارتهای زندگی مدیریت استرس اصطلاح مهارتهای زندگی (Life Skills) برای اکثر ما آشناست. تعریف مهارتهای زندگی هم دشوار به نظر نمی‌رسد: مهارتهایی که به ما برای زندگی بهتر کمک می‌کنند. سازمان بهداشت ج ...

    بیشتر بخوانید