مشاوره روانشناسی
 • آیا مشاوره روانشناسی موثر است؟

  بسیاری از افراد در زمان‌هایی از زندگی خود این احساس را دارند که نیاز به صحبت با یک روانشناس را دارند. مشا ...

  بسیاری از افراد در زمان‌هایی از زندگی خود این احساس را دارند که نیاز به صحبت با یک روانشناس را دارند. مشاوره روانشناسی اما سوال رایجی که بسیاری این افراد از خود و یا از اطرافیان خود شاید بپرسند این اس ...

  بیشتر بخوانید
 • مشاوره پیش از ازدواج

  برنامه سیمای خانواده 97/1/21 در این برنامه "دکتر مهرداد نامدار" روانشناس بالینی و روان درمانگر درباره مسا ...

  برنامه سیمای خانواده 97/1/21 در این برنامه "دکتر مهرداد نامدار" روانشناس بالینی و روان درمانگر درباره مسایل مربوط به ازدواج، اشتباهات دوران آشنایی و همچنین مشاوره پیش از ازدواج نکاتی را ارایه می دهند. ...

  بیشتر بخوانید
 • اشتباهات رایج پیش از ازدواج

  برنامه سیمای خانواده 97/1/21 در این قسمت "دکتر مهرداد نامدار" روانشناس بالینی و روان درمانگر درباره مسایل ...

  برنامه سیمای خانواده 97/1/21 در این قسمت "دکتر مهرداد نامدار" روانشناس بالینی و روان درمانگر درباره مسایل مربوط به ازدواج و اشتباهات رایج پیش از ازدواج صحبت می‌کنند. مشاوره ازدواج مشاوره ازدواج. مشاور ...

  بیشتر بخوانید