مهارت همدلی
  • مهارتهای زندگی- مهارت همدلی

    آموزش مهارتهای زندگی مهارت همدلی اصطلاح مهارتهای زندگی (Life Skills) برای اکثر ما آشناست. تعریف مهارتهای ...

    آموزش مهارتهای زندگی مهارت همدلی اصطلاح مهارتهای زندگی (Life Skills) برای اکثر ما آشناست. تعریف مهارتهای زندگی هم دشوار به نظر نمی‌رسد: مهارتهایی که به ما برای زندگی بهتر کمک می‌کنند. سازمان بهداشت جه ...

    بیشتر بخوانید