چرا خمیازه مسری است
  • چرا خمیازه مسری است؟

    محققان دانشگاه ناتینگهام می‌گویند بخشی از مغز که کنترل حرکت را بر عهده دارد (قشر حرکتی) مسئول پدیده "تقلی ...

    محققان دانشگاه ناتینگهام می‌گویند بخشی از مغز که کنترل حرکت را بر عهده دارد (قشر حرکتی) مسئول پدیده "تقلید غیرارادی" است که باعث می‌شود خمیازه مسری باشد. ‌ پدیده "تقلید غیرارادی"- پدیده‌ای که باعث می‌ ...

    بیشتر بخوانید