چرا قهر میکنیم
  • بررسی قهر كردن از دید روانشناسی

    بی‌ترديد تاكنون يكسری از عبارات رايج مثل قهر كردن، سر سنگين شدن، محل نگذاشتن يا تحويل نگرفتن را شنيده‌ايد ...

    بی‌ترديد تاكنون يكسری از عبارات رايج مثل قهر كردن، سر سنگين شدن، محل نگذاشتن يا تحويل نگرفتن را شنيده‌ايد. اگر در روابط اجتماعي، خانوادگي، دوستي، كاري يا عاطفي‌تان درگير چنين واكنش‌هايي شويد چگونه رفت ...

    بیشتر بخوانید