8 خطای فرزند پروری
  • خطاهای فرزند پروری

    خطاهای فرزند پروری ۱-خطای تو بدی: یعنی پدر و مادر کاری بکنن که معنی اون این باشه که فرزندشون بده .دقت کنی ...

    خطاهای فرزند پروری ۱-خطای تو بدی: یعنی پدر و مادر کاری بکنن که معنی اون این باشه که فرزندشون بده .دقت کنین بچه ها کار بد میکنن اما بد نیستند.اونچه بده و باید تنبیه بشه رفتار بچه است ،کار نادرستشه نه خ ...

    بیشتر بخوانید