Aichmophobia
  • دلیل ترس از آمپول و درمان آن

    همه می‌دانیم که آمپول زدن درد چندانی ندارد و در عرض چند ثانیه همه چیز تمام می‌شود، اما چرا از این پروسه ت ...

    همه می‌دانیم که آمپول زدن درد چندانی ندارد و در عرض چند ثانیه همه چیز تمام می‌شود، اما چرا از این پروسه تا این اندازه وحشت داریم؟ ترس از آمپول من به شخصه وقتی مجبور هستم آمپول بزنم تپش قلب می‌گیرم و ت ...

    بیشتر بخوانید