چند باور نادرست درباره “ترس از مدرسه”

ترس از مهد کودک

در این نوشته به بررسی چند باور و اشتباه رایجی که درباره ترس از مدرسه و مهدکودک در کودکان وجود دارد می‌پردازیم.

بهترین روانشناس رشت بهترین مشاور رشت

فقط بچههای تکفرزند دچار مشکل می‌شوند بهترین روانشناس رشت بهترین مشاور رشت

درست است که در برخي موارد، به دليل وابستگي بيشتر بچههاي تکفرزند به والدينشان، احتمال بروز چنين رفتارهايي در آنها بيشتر است؛ اين به آن معنا نيست که اين مشکل فقط مختص آنهاست.بلکه کودکاني که خواهر و برادر دارند، نيز ممکن است در زمان دوري از خانه و خانواده، دچار اضطراب شوند و ترس به سراغشان بيايد. حتي جالب است بدانيد پژوهشها نشان دادهاند بروز اين ترس، در خانوادههاي پرفرزند بيشتر است. توجه داشته باشيد دلايل بروز ترس در زمان ورود به مهد و مدرسه، ميتواند بسيار متنوع باشد. بهترین روانشناس رشت بهترین مشاور رشت

بهعنوان مثال اگرچه يکي از دلايل شايع ترس در کودکان ميتواند ترس از ناتواني در انجام کارهايي مانند دستشويي رفتن، خوردن تغذيه، يا پوشيدن کفش و لباس باشد؛ اين همهي ماجرا نيست. گاهي اوقات کودکي که خواهر و برادر داشته است، استقلال قابل قبولي نيز در انجام کارهايش دارد، و حتي مشکلي با ماندن در خانهي اقوام ندارد؛ باز در زمان ورود به مهد يا مدرسه دچار ترس و اضطراب ميشود. در اين مواقع بهتر است بهجاي تلاش براي کمرنگ جلوه دادن مسئله و بيان مواردي مثل «معني ندارد کودک بچهبازي دربياورد و…»، سعي کنيد به دنبال يافتن دليل اصلي ماجرا باشيد. پيدا کردن علت يا علل دخيل ميتواند گام بلندي دربارهي رفع مشکل به صورت اصولي باشد. بهترین روانشناس رشت بهترین مشاور رشت

روانشناس بالینی رشت روانشناس کودک رشت

برخورد قاطعانه با موضوع، يکبار براي هميشه بهترين روش است روانشناس بالینی رشت روانشناس کودک رشت

برخي تصور ميکنند اگر بچهها را يکبار وارد سيستم مدرسه كنند، و به‌‌رغم گريه و بيتابي او را تنها بگذارند؛ بعد از يکي، دو روز مشکل کودک حل ميشود و ترس او بهکلي از بين ميرود. البته بايد پذيرفت در برخي موارد عملاً حق با اين گروه از والدين است، و استفاده از اين روش،مشکل بسياري از کودکان را بهظاهر حل ميکند.اما توجه داشته باشيد در زمان انتخاب روش برخورد با کودک، بايد آسيبهاي احتمالي روش مورد استفاده را نيز مدنظر قرار دهيد. بهعنوان مثال اتخاذ روشي بسيار سختگيرانه ميتواند به اعتمادي که کودک به والدينش دارد، آسيب برساند. روانشناس بالینی رشت روانشناس کودک رشت

دلایل ترس از مهدکودک

بهجاي استفاده از چنين روشهايي، سعي کنيد به‌‌رغم فشاري که به خاطر گرفتن مرخصيهاي مکرر يا لغو چندبارهي برخي برنامههايتان به شما وارد ميشود،باز فرصتي براي فرزندتان فراهم کنيد که بتواند در کمال آرامش، با محيط جديد مهدکودک يا مدرسه کنار بيايد. در نظرگرفتن فرصتي يکي، دو هفتهاي براي بچههايي که با مشکل ترس از مدرسه روبهرو هستند، بهويژه آنهايي که براي اولين بار وارد محيطهاي اجتماعي ميشـوند، ضروري است. چنين روشي ميتواند بسياري مشکلات را حل كند يا لااقل تا حد زيادي تخفيف بدهد. روانشناس بالینی رشت روانشناس کودک رشت

مرکز مشاوره آرامش زندگی مرکز مشاوره در رشت

کنار آمدن با مشکل نيازمند کوتاه آمدن بر مبنای ميل کودک است مرکز مشاوره آرامش زندگی مرکز مشاوره در رشت

برخي والدين تصور ميکنند برخورد درست يعني پابهپاي بچه پيشرفتن؛ به اين معنا که اگر کودک بيتابي کرد، نبايد او را به مهد يا مدرسه فرستاد. اين روش ممکن است به ظاهر دلسوزانه و بر مبناي محبت به نظر برسد؛ گاهي اوقات نيز، فقط به معناي « از آن طرف پشتبام افتادن» است. دلبستگی در کودکان

درست است والدين لازم است با سرعتي که کودک آمادگي دارد، او را وادار به حرکت کنند. يادتان باشد در عين حال، بايد سعي کنيد نقشهي راهي تهيه كنيد، و قاطعانه از کودک بخواهيد طبق اين نقشهي راه حرکت کند. بهعنوان مثال در صورت اصرار زياد کودک به اينکه مهد يا مدرسه نرود، بايد در مسير انتخابشده ثابت قدم بود و برنامهي رفتن به مهدکودک يا مدرسه را، حتي براي يک روز نيز، بدون وجود دليل موجه، تعطيل نکنيد.البته توجه داشته باشيد داشتن قاطعيت در تهيهي نقشهي راه و دنبال کردن آن، به معناي در نظر نگرفتن احساسات کودک نيست. وابستگی کودکان
اگر احساس مي
کنيد کودک به دليلي در زمان حضور در مهد يا مدرسه، تحت فشار است؛ به صورت موقت، مدت زمان حضور او را کاهش دهيد و طي روزهاي آينده، بهتدريج به آن بيفزاييد. مرکز مشاوره آرامش زندگی مرکز مشاوره در رشت

مشاور خوب در رشت روانشناس خوب در رشت

دليل يکی است، راهکار يکي است مشاور خوب در رشت روانشناس خوب در رشت

اگر از شما بپرسند «به نظر شما بچهها به چه دليل دچار ترس از مهد يا مدرسه ميشوند؟»، چه پاسخي ميدهيد؟ اغلب ما دليل اين مسئله را محدود به چند مورد خاص ميدانيم و با توجه به آنها، راهکارهايي نيز به ذهنمان ميرسد.

درست است از نظر آماري بخش قابل توجهي از بچهها، به دلايلي مانند دلبستگي شديد به والدين، يا نداشتن مهارتهاي اجتماعي لازم براي برقراري ارتباط، دچار ترس از مهد يا مدرسه ميشوند؛ اين بدان معنا نيست که دلايل اين مسئله، محدود به همين موارد است و در نتيجه راهکارهاي رويارويي با آنها نيز، محدود به چند مورد خاص است. توجه داشته باشيد دلايل بروز ترس در بچهها، ميتواند بسيار متنوع باشد. در نتيجه راههاي کنار آمدن با آن و حل مسئله نيز تنوع بسيار بالايي دارد. مشاور خوب در رشت روانشناس خوب در رشت

بهعنوان مثال گاهي اوقات صرفاً تغييرروش برخورد والدين با کودک، يا آموزش برخي مهارتها به او کافي است.البته گاهي اوقات نيزلازم است والدين از کمکهاي تخصصي روانشناسي در اين زمينه بهره ببرند، تا بتوانند مشکل را بهدرستي حل كنند.

مهرداد نامدار روانشناس و درمانگر بالینی

فقط در بچههايی که برای اولينبار به اين محيطها وارد میشوند، ديده می‌شود مهرداد نامدار روانشناس و درمانگر بالینی

درست است که بيشتر بچههايي که در زمان ورود به مهد يا مدرسه بيتابي ميکنند، آنهايي هستند که براي اولين بار وارد اين محيطها ميشوند؛ اين بدان معنا نيست که در ساير بچهها اين مسئله ديده نميشود. توجه داشته باشيد برخي تغييرات ميتواند همهي بچهها را مستعد بروز چنين رفتارهايي کند. مهرداد نامدار روانشناس و درمانگر بالینی

ترس از مدرسه

به عنوان مثال تغيير مهد يا مدرسه، جابهجا شدن از محلهاي به محلهي ديگر، يا از شهري به شهر ديگر از جملهي اين موارد است. همچنيــن عواملي مانند طلاق والدين، بيــماري يکي از والدين يا يکي از اعضاي خانواده، يا مرگ يکي از نزديکان نيز، ميتوانند باعث شــوند کــودکي که پيش از اين مشکلي براي حضـور در مهـد يا مدرسه نداشته است، مقاومـت زيادي در اين زمينه از خود نشان دهد.ترس از مدرسه

در مواردي از اين دست بهجاي اينکه از کودک بخواهيد دست از اين «بچهبازيها» بردارد، سعي کنيد با همدلی کردن با فرزندتان، به او در تطابق پيدا کردن با مهد يا مدرسه ياري برسانيد. ترس از مدرسه

No votes yet.
Please wait...
705 بازدید

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *