دسته‌بندی نشده

چرا کودک لجبازی می کند؟
بسیاری از والدین از مهمانی رفتن می ترسند، چرا که کودکشان مدام به وسایل مختلف دست می زند، کارهای خطرناک می کند و رفتار های بد انجام می دهد، حتی با اینکه می داند رفتارش زشت
بیشتر بخوانید